กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. คะเเนนเฉลี่ยรวมของระดับชั้นใดมากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ
เฉลย

คะเเนนเฉลี่ยรวมของระดับชั้น ป.3 = 55 + 70 + 65 = 190 ป.4 = 65 + 80 + 45 = 190 ป.5 = 75 + 90 + 55 = 220 ป.6 = 30 + 80 + 60 = 170 ดังนั้นคะเเนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ป.5 เเละน้อยสุดคือ ป.6