กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
90% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. วิชาใดที่มีคะเเนนเฉลี่ยสูงที่สุด
เฉลย

วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะเเนนเฉลี่ย = 90