กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

นักเรียนระดับชั้นดสามารถทำคะเเนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ

เฉลย

คะเเนนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 = 65 ป. 4 = 50 คือจำนวนมากที่สุดเเละน้อยที่สุด