วงกลม ป.6
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

รูปวงกลมที่กำหนดให้มีรัศมี 4.6 เซนติเมตร ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร