วงกลม ป.6
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. กระดาษรูปครึ่งวงกลมมีเส้นรอบรูปยาว 24 นิ้ว จะมีพื้นที่เท่าไร