วงกลม ป.6
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

พื้นที่ส่วนแรเงาทั้งหมดเป็นเท่าไร