วงกลม ป.6
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. เชือกเส้นหนึ่งนำไปขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะล้อมรอบเนื้อที่ได้ 484 ตารางเมตร ถ้านำไปขดเป็นรูปวงกลมจะล้อมรอบเนื้อที่ได้กี่ตารางเมตร