วงกลม ป.6
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตร ถ้าวิ่งไปได้ 15 รอบ จะได้ทางประมาณกี่เมตร