สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของการแยกแก๊สธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย ได้อย่างถูกต้อง 1. กำจัดปรอท 2. กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ 3. แยกแก๊สธรรมชาติเหลวออกจากแก๊สธรรมชาติ 4. เพิ่มความดันและลดอุณหภูมิให้เปลี่ยนเป็นของเหลว