สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนเท่ากับ 90 หมายความว่า น้ำมันเบนซินชนิดนี้มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบอย่างไร