สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. เหตุใดการแยกแก๊สธรรมชาติจึงต้องทำให้แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนำไปกลั่นแยก