สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด