สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ธาตุชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจำพวกคาร์โบไฮเดรต