สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. จงทำนายว่าสารชนิดหนึ่งเมื่อนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน และนำไปทดสอบกับสารต่างๆ ได้ผลดังนี้ ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงและน้ำเงิน ส่วนที่ 2 ผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงส้ม ส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตได้สีม่วง จากผลการทดสอบดังต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าสารชนิดนี้เป็นสารในข้อใด