ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
75% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. การที่ภาคเหนือมีป่าไม้จำนวนมากส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเหนืออย่างไร