ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
100% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะเด่นในเรื่องใด