ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
45% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. การเรียกผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติว่า “พี่ ป้า น้า อา ลุง ตา ยาย” สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องใด