วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
85% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกผึ้งต่อย