วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
75% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัดคือข้อใด