วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
75% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. หากมีลูกปัดติดคอเด็กโต ควรปฐมพยาบาลอย่างไร