วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
85% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ถ้าเม็ดพลาสติกเข้ารูจมูกควรปฏิบัติอย่างไร