วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
11 of 14
ข้อที่ 11. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มลบแล้ว |a| มีความหมายตรงกับข้อใด
เฉลย

ถ้า a เป็นจำนวนเต็มลบ แล้ว -(-a) เป็นจำนวนเต็มบวก เพราะค่าสัมบูรณ์มีค่าเป็นบวกเสมอ