วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
53% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. จำนวนนับ 84 และ 210 มีตัวประกอบเฉพาะที่เหมือนกันกี่จำนวน
เฉลย

84 = 2x2x3x7 210 = 2x3x5x7