วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
53% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. จำนวนตัวประกอบของ 24 มากกว่าจำนวนตัวประกอบของ 18 อยู่เท่าไหร่
เฉลย

24=2x2x2x3 18=2x3x3