วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. จำนวนนับ 36, 42 และ 126 มีตัวหารร่วมทั้งหมดกี่จำนวน
เฉลย

36 = 2x2x3x3 42 = 2x3x7 126 = 2x3x3x7 มีตัวหารร่วมทั้งหมด 2 ตัว คือ 2 และ 3