วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 มีกี่จำนวน
เฉลย

24=2x2x2x3