วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
53% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. จำนวนนับในข้อใด เป็นจำนวนคี่ เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆ