วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. 50 หารด้วย a เหลือเศษ 5 ค่า a คือจำนวนใด เมื่อ a เป็นจำนวนนับใดๆ