วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. จงหา ห.ร.ม. ของ 18, 21 และ 27
เฉลย

18=2x3x3 21=3x7 27=3x3x3 ห.ร.ม. คือ 3