วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. จงหา ห.ร.ม. ของ 84, 126 และ 147
เฉลย

84=2x2x3x7 126=2x3x3x7 147=3x7x7 ห.ร.ม. คือ 3x7=21