วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. ให้ m เป็นจำนวนนับใดๆ ข้อใดเป็น ค.ร.น. ของ 4m, 6m และ 8m