วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 30 และ 42 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากันคือจำนวนใด