วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 741 และ 937 แล้วเหลือเศษ 13 เท่ากันคือจำนวนใด