ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึงสีเคลือบผิวไม่ถูกต้อง
เฉลย

สีเคลือบผิวทุกชนิดจะมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ 1. ผงสีเป็นผงละเอียด ทึบแสง ไม่ละลายในตัวยึดเกาะและตัวทำละลาย ทำหน้าที่ต้านทานการผุกร่อนช่วยให้ทนไฟ และทำให้เกิดเงา 2. ตัวยึดเกาะทำให้เกิดฟิล์มบางๆ เกาะติดแน่นกับพื้นผิวโดยยึดผงสีไว้ภายใน ตัวยึดเกาะได้จากสารเรซิน ทำให้เกิดเงา ความแข็ง และทนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แสงแดด ความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น 3. ตัวทำละลายเป็นของเหลวที่ใส่ในสี เพื่อให้ผสมกับผงสีและตัวยึดเกาะไฟได้ความข้น-เหลวของสีเคลือบผิวตามต้องการ ภายหลังการเคลือบผิวแล้วตัวทำละลายจะระเหยหมดไป ตัวอย่างของตัวทำละลายที่ใช้คือน้ำ น้ำมันสน น้ำมันลินสีด แอซีโดน เอทานอล ตัวทำละลายเหล่านี้ไม่ทนไฟ บางชนิดไวไฟด้วย 4. สารเติมเต็มเป็นสารพิเศษที่ใส่ลงไปในสี เพื่อให้สีมีสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ไม่เกิดฟอง มีผิวเรียบไร้รอยแปรง ป้องกันเชื้อรา ทึบแสงหรือสะท้อนแสง เป็นต้น