ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. สีที่สกัดได้จากพืชในข้อใดเป็นสีวรรณะเย็น
เฉลย

สีวรรณะเย็นเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเยือนเย็นมั่นคง ได้แก่ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง ดังนั้นสีที่สกัดได้จากต้นครามและดอกอัญชันจึงเป็นสีวรรณะเย็น