ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ถ้าต้องการสีสังเคราะห์สีเหลืองเพื่อนำไปย้อมผ้า ควรใช้สารเคมีในข้อใด
เฉลย

สีสังเคราะห์เตรียมได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีบางชนิด เช่น โพแทคเซียมไอโอไดต์กับเลตไนเตรตเมื่อทำปฏิกิริยากันจะได้ตะกอนของเดต (II) ไอโอไดต์มีสีเหลือง สามารถนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าได้ ส่วนคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับไฮโดรเจนซัลไฟต์ เมื่อทำปฏิกิริยากันจะได้ตะกอนสีดำของคปอเปอร์ (II) ซัลไฟต์ น่ามาทำเป็นสีย้อมได้เช่นกัน