ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ในการถ่ายภาพนิ่ง เลือกใช้ฟิล์มสีที่ต่างกัน 2 ชนิดคือ ชนิด A และ B ปรากฏว่าเมื่อนำฟิล์มไปล้างและอัดขยายภาพ พบว่าฟิล์มชนิด A ให้ภาพที่คมชัดมากกว่าฟิล์มชนิด B ข้อใดถูก
เฉลย

ปกติการถ่ายภาพด้วยฟิล์มสีจะใช้ฟิล์มเนกาทีฟเท่านั้น ส่วนฟิล์มโพสิทีฟจะใช้ถ่ายฟิล์มสไตลด์ ข้อ 4 จึงไม่ถูกต้องการถ่ายภาพนิ่งจะถ่ายด้วยฟิล์มสีที่มีค่าความไวแสงต่ำ คือ ค่า ASA / ISO 25-80 ผลึกของสารไวแสงที่เคลือบบนฟิล์มจะมีขนาดเล็ก จึงต้องถ่ายภาพในที่ที่มีแสงมาก แต่จะให้ความคมชัดกว่าฟิล์มที่มีความไวแสงสูงที่มีผลึกของสารไวแสงขนาดใหญ่เคลือบบนฟิล์ม ซึ่งสามารถใช้ถ่ายภาพที่เคลื่อนไหวหรือภาพที่มีแสงน้อยได้ ในการถ่ายภาพนิ่งด้วยฟิล์ม 2 ชนิด ฟิล์ม A ให้ความคมชัดกว่าฟิล์ม B แสดงว่าฟิล์ม A เป็นฟิล์มที่มีค่าความไวแสงต่ำกว่าฟิล์ม B คำตอบข้อ 2 ถูกต้อง