ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. เมื่อนำตัวสีเติมเต็มของสีน้ำเงินเขียวและตัวสีเติมเต็มของสีเหลืองมาผสมกัน จากนั้นให้แสงขาวตกกระทบสีผสมนี้ มีแสงสีในข้อใดที่สะท้อนจากสีผสมเข้าตาเรา
เฉลย

ตัวสีเติมเต็มของตัวสีน้ำเงินเขียวคือ ตัวสีแดง ส่วนตัวสีเติมเต็มของตัวสีเหลืองคือ ตัวสีน้ำเงิน เมื่อนำตัวสีทั้งสองมาผสมกัน แล้วสีแสงขาวตกกระทบตัวสีผสมนี้ ตัวสีแดงที่ผสมลงไปจะสะท้อนแสงสีแดง ส่วนตัวสีน้ำเงินที่ผสมลงไปจะสะท้อนแสงสีน้ำเงิน แสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินจะผสมกันเป็นแสงสีม่วง ทำให้เรามองเห็นสีผสมนี้เป็นสีแดงม่วง จึงไม่มีคำตอบในตัวเลือก