ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านบนปิด ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีขนาดเท่ากัน เติมน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในภาชนะทุกอัน แล้วนำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจ้าพร้อมกันเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำในภาชนะแต่ละใบมาวัดปริมาตรได้ผลดังตารางข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุด
เฉลย

เมื่อนำน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน แต่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน จำนวน 4 ใบ แล้วนำไปวางไว้กลางแดด 3 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำในภาชนะแต่ละใบลดลง แสดงว่าน้ำในภาชนะแต่ละใบได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยของน้ำขึ้น ภาชนะใบที่ดูดความร้อนดี น้ำในภาชนะจะระเหยมาก ทำให้เหลือปริมาณน้ำน้อย ภาชนะที่ดูดความร้อนได้น้อย น้ำในภาชนะจะระเหยน้อย ปริมาณน้ำที่เหลือจะมาก ภาชนะที่ดูดความร้อนดีที่สุดคือ ภาชนะ B และ C เพราะเหลือน้ำในภาชนะน้อยที่สุด ส่วนภาชนะ A จะดูดความร้อนได้น้อยที่สุด เพราะเหลือน้ำในภาชนะมากที่สุด วัตถุที่ดูดความร้อนดีจะมีสีเข้มและมีผิวขรุขระ ส่วนวัสดุที่มีสีอ่อนและมีผิวเป็นมันวาวจะดูดความร้อนได้น้อยที่สุด จึงสรุปว่า ภาชนะ B และ C น่าจะมีสีเข้มที่สุดและมีผิวขรุขระ และภาชนะ A น่าจะมีสีอ่อนที่สุดและมีผิวมันวาว