ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. เมื่อให้แสงขาวตกกระทบแผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ปริมาณของแสงสีที่สามารถผ่านแผ่นกรองแสงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตาราง ถ้ากั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน แล้วนำแผ่นกรองแสงสีเขียวมากั้นอีกที จะมีแสงสีใดที่ผ่านออกมาได้เรียงตามลำดับปริมาณแสงจากมากไปน้อย
เฉลย

เมื่อกั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองสีน้ำเงิน แสงสีที่ทะลุผ่านคือ แสงสีเขียวร้อยละ 20 แสงสีน้ำเงินร้อยละ 70 และแสงสีม่วงร้อยละ 10 เมื่อกันแสงขาวด้วยแผ่นกรองสีเขียว แสงสีที่ทะลุผ่านคือ และสีเหลืองร้อยละ 10 แสงสีเขียวร้อยละ 40 และแสงสีน้ำเงินร้อยละ 50