ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. เมื่อฉายแสงขาวผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินไปบนดอกกุหลาบสีแดง สีขาว สีเหลือง และสีส้ม จะเห็นดอกกุหลาบนั้นๆ เป็นสีใสตามลำดับ
เฉลย

ดอกกุหลาบแต่ละสีจะสะท้อนแสงสีออกมาแตกต่างกัน ดอกกุหลาบสีแดงจะสะท้อนแสงสีแดง เมื่ออยู่ในแสงสีน้ำเงินจะดูดกลิ่นแสงสีน้ำเงินเอาไว้ ไม่สะท้อนแสงสีใดออกมา จึงมองเห็นเป็นสีดำ ดอกกุหลาบสีขาวจะสะท้อนแสงทุกสี เมื่ออยู่ในแสงสีน้ำเงินจะสะท้อนแสงสีน้ำเงินออกมา จึงมองเห็นเป็นสีน้ำเงิน ดอกกุหลาบสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีเขียวออกมา เมื่ออยู่ในแสงสีน้ำเงินจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินเอาไว้ ไม่สะท้อนแสงสีใดออกมา จึงมองเห็นเป็นสีดำ ดอกกุหลาบสีส้มจะสะท้อนแสงสีส้ม แสงสีเหลือง แสงสีเขียว และแสงสีแดงออกมา เมื่ออยู่ในแสงสีน้ำเงินจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินเอาไว้ ไม่สะท้อนสีใดออกมา จึงมองเห็นเป็นสีดำ