วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
11 of 13
ข้อที่ 11. ถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชตระกูลส้มในทวีปแอฟริกา ควรปลูกในพื้นที่ใด