วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
10 of 13
ข้อที่ 10. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาคืออะไร