วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
12 of 13
ข้อที่ 12. ประชากรส่วนใหญ่ทางเหนือของทวีปแอฟริกานับถือศาสนาใด