แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. วัตุประสงค์ของการประกอบพิธีฮัจญ์คือข้อใด
เฉลย

การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวมุสลิมระลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลก การแสดงความศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์และฝึกความอดทนคือการถือศีลอด การนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นการละหมาด และการสอนให้รู้จักเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว ขัดเกลาจิตใจคือการบริจาคซะกาต ที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้อ ง.