แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
27% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. หลักคำสอนในศาสนาใดที่ในบางประเทศบัญญัติให้หลักคำสอนในศาสนาเป็นกฎหมาย
เฉลย

หลักคำสอนในศาสนาอิสลามที่ในบางประเทศบัญญัติให้หลักคำสอนเป็นกฎหมาย เช่น การดื่มเครื่องดื่มประเภทสุราอาจต้องโทษถึงจำคุก