แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้อง
เฉลย

การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องมือทั้งสองต้องประสานกันวางบนหน้าขาให้นั่งตัวตรง หลังไม่พิงพนักเก้าอี้ ส่วนการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่ควรเท้าแขน สายตามทอดลดมา มือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขา ควรนั่งตัวตรง เก็บปลายเท้าไว้ด้านหลัง