แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. วิธีการเดินเข่าใช้กับกรณีใด
เฉลย

วิธีการเดินเข่าใช้กับกรณีการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น การเข้าไปประเคนของแด่พระสงฆ์ ทุกข้อจึงถูกต้อง