แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
0% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นตัวอย่างของมารยาทงามแบบไทยที่ถูกต้อง
เฉลย

มารยาทงามแบบไทยที่ถูกต้อง การกราบผู้ใหญ่ต้องกราบแบบไม่แบมือ ไม่ใช่การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ใช้กราบพระสงฆ์ ซึ่งการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดา ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตร การประเคนใช้กับพระสงฆ์ไม่ใช่การส่งมอบสิ่งของให้ผู้ใหญ่