แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. การประเคนของแด่พระสงฆ์ต้องทำอย่างไรจึงถูกต้องที่สุด
เฉลย

การประเคน หมายถึง การถวายของหรือการส่งของให้พระสงฆ์ถึงมือ ของที่ประเคนนั้นต้องไม่ใหญ่หรือหนักจนคนเดียวยกไม่ได้ ถ้าเป็นสิ่งของที่ยกได้อาจใช้ทั้งสองมือหรือมือเดียวยกประเคนในระยะหัตบาส ( 1ศอก) ถ้าเป็นสิ่งของที่ใหญ่เกินจะยกได้ เพียงกล่าวคำถวายหรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้น ชายสามารถประเคนได้โดยมือต่อมือ หญิงต้องประเคนบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดให้เท่านั้น